04-02-2023:11:56:30Tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ và phần mềm chuyên nghiệp

IP-PBX Gateway

GXW IP Gateway là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dòng sản phẩm GXW có 4-8 cổng được thiết kế để tích hợp vào các hệ thống IP-PBXs, Softwitches và các hệ thống dựa trên nền tảng IP.