04-02-2023:11:59:00Tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ và phần mềm chuyên nghiệp

Điện Thoại IP

Điện thoại IP phổ thông Điện thoại VoIP (thường được gọi là điện thoại IP) sử dụng công nghê Voice over IP để cho phép các cuộc gọi điện thoại được thực hiện qua mạng dữ liệu (chẳng hạn như của mạng LAN, WAN, và Internet) thay vì theo dang thức của mạng điện thoại công cộng truyền thống (PSTN). Thông thường, điện thoại VoIP được sử dụng kết hợp với hệ thống tổng đài IP dùng trong tổ chức/doanh nghiệp và hệ thống này sẽ bao gồm giao tiếp kết nối giữa PSTN và mạng VoIP nội bộ, cho phép điện thoại