04-02-2023:11:41:12Tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ và phần mềm chuyên nghiệp

Giải pháp CallCenter/ContactCenter dành cho Bưu điện Tỉnh

Giải pháp CallCenter/Contact center dành cho Bưu điện Tỉnh

Giải pháp CallCenter/Contact center dành cho Bưu điện Tỉnh

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông cùng với sự gia tăng các nhu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng cũng như nhu cầu cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất của nhà cung cấp dịch vụ (Bưu điện Tỉnh/Thành) cho các khách hàng của mình nên các phần mềm hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng, cung cấp các dịch vụ gia tăng qua thoại,… được triển khai và đã mang lại hiệu quả cao tại các Bưu điện Tỉnh/Thành.